Kardeşler Giyim  
 
  İSLAM DİNİNİN ANA KAYNAĞI OLARAK KUR’AN-I KERİM 20.05.2018 11:35 (UTC)
   
 
 

İSLAM DİNİNİN ANA KAYNAĞI OLARAK KUR’AN-I KERİM

 

 Allah Teâla, Hz. Adem’den itibaren yeryüzündeki insan varlığına ilahi gerçekleri bildirmek, anlatmak, kısaca tebliğ etmek üzere çeşitli zamanlarda peygamberler, suhuflar kitaplar göndermiştir. Bütün bu ilahi mesajların temel içeriği Allah'ın varlığı ve birliğinin insanlara bildirilmesi, insanları yoktan var eden yüce yaratıcının, kendisine ibadet edilmeye layık tek varlık olduğu, gönderilen tebliğcilerin sadece birer vasıta olduğu gibi bir takım mesajlardır.

 

İnsanlığa gönderilmiş olan ilahi bildirilerin sonuncusu Hz. Muhammed vasıtasıyla nazil edilmiş olan Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim, kendisinin Allah katından olduğunu (Ankebut, 29:50); insanlığa bir hidayet rehberi olduğunu (Bakara, 2:2; İsra, 17:9); insanların akletmeleri, düşünmeleri için indirildiğini (Nahl, 16:44; Nisa, 4:82); peygamberin görevinin sadece tebliğ olduğunu (Enbiya, 21:109); insanın irade sahibi bir varlık olarak yaratıldığını ve akıl sahibi bir varlık olarak gerçeği arayıp bulmakla yükümlü olduğunu (Bakara, 2:30) söylemektedir. Bunların yanında Kur’an’da insanların akletmelerinde kendilerine yardımcı olacak, geçmiş kavimlerin çeşitli tarihi hadiseleri (kıssalar); dünyayı gezip dolaşarak ibret almaları, Allah’tan başka bir yaratıcı olamayacağını kendi akıllarıyla keşfedebilemeri için neler yapmaları gerektiği konularında da bilgiler mevcuttur. Bundan başka, Kur’an’ın iniş sürecine şahit olan toplumun geçmişte sahip oldukları bir takım örf, adet, geleneklerin yanlış ve doğrularının neler olduğu, insanın yeryüzünde insan gibi yaşamak için ihtiyacı olan şeylerin anahtarları, sosyal, hukuki, kültürel hayatın her yönüyle insanların insan gibi yaşama standartlarına göre şekillendirilmesi gerekliliği ve bunu yapmanın insanın görevi olduğunu bildiren hükümler de yer almaktadır. Kısaca Kur’an-ı Kerim bu dünyada yaşayan insanların, bu dünyayı imar etmelerini, bunu yaparken de bütün nimetlerini karşılıksız olarak kendi emrine amade kılan yüce yaratıcıya karşı kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini istemektedir.

 

Kur’an-ı Kerîm, insanların yeryüzünü imar etmelerinde yol gösterici, dünya hayatında ve ebedi hayat olan ahirette mutlu olmaları için yapmaları ve yapmamaları gereken bazı şeyleri bildiren bir rehberdir.

Kur’an’ın indirildiği toplum Arap toplumu olmasına rağmen, Kur’an ve onun insanlık için seçtiğini bildirdiği İslâm (Maide, 5:3) bütün insanlığa gönderilmiştir. Hatta denilebilir ki insanlığın geneli için gönderilmiş tek din olduğu için, evrensel olan tek din İslâm’dır.

 

Kur’an-ı Kerîm’i özellikleri açısından incelediğimizde, O’nun bir hidayet rehberi olmasının ve bütün insanlığa gönderilmesinin yanında şu özellikleri de saymamız mümkündür:

 

1) Kur’an Hz. Muhammed vasıtasıyla gönderilmiştir.

 

2) Kur’an’ın dili Arapça’dır. Kur’an’ın dilinin Arapça olması bir takım insanların Arapça’nın kutsal olduğu gibi bir kanaate ulaşmalarına yol açmıştır. Halbuki onun Arapça olması, gönderildiği toplumun anlaması içindir. Yoksa, Kur’an başka bir dili konuşan bir topluluğa gönderilmiş olsaydı, dili Arapça olamazdı.

 

3) Kur’an’da insanların günlük hayatlarını düzenlemekle ilgili temel ilkeler vardır. Fakat Kur’an ne bir anayasadır, ne de hukuki düzenleme aracıdır. Kur’an, okunulup, anlaşılarak, hayata geçirilmesi istenilen, insanların hayatlarını düzenlerken ondan çıkarılan ilkeler doğrultusunda hareket ettikleri ilahi bir rehberdir.

 

4) Kur’an’da yer alan hukuki düzenlemeler sınırlıdır, dolayısıyla hayatın tamamına ilişkin hukuki düzenlemeler Kur’an’da bulunmaz. Fakat insanlar içinde bulundukları zaman, mekan ve şartlara göre, Kur’an’dan hareketle hayatlarını düzenleme imkanına sahiptirler. Bu imkan İslâm'ın diğer bir kaynağı olan kıyas ve içtihat olarak adlandırılır.

 

Bütün saydığımız ve sayamadığımız bütün özellikleriyle Kur’an-ı Kerim, İslâm Dini’nin ilk ve en önemli kaynağıdır. Diğer bütün kaynaklar (Kıyas, icma, içtihat, maslahat, örf vs.) Kur’an’a dayandırılarak kullanılmaktadır. 


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 

  
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=