Kardeşler Giyim  
 
  BAKARA SURESİ 256. AYET'İN YORUMU: "DİNDE ZORLAMA YOKTUR" 19.12.2018 16:00 (UTC)
   
 

BAKARA SURESİ 256. AYET'İN YORUMU: "DİNDE ZORLAMA YOKTUR" 

 

 

 

Günümüz dünyası insan hakları ve temel hak ve hürriyetlerin gündemi belirlediği yada en azından gündemde en fazla yer aldığı bir dünyadır. Bunun en önemli sebebi, insanlar arası, insanlar devlet arası ilişkilerin gittikçe girift hale gelmesi, insanların hak ve hukuk yerine menfaatlerini ön plana çıkarmasıdır denilebilir. Devlet söz konusu olduğunda hürriyet problemi daha da büyük olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira devlet bir yandan iktidarını yürütmek isterken, öte yandan hürriyet talebi içerisindeki vatandaşlarının hürriyetlerini kısıtlamak zorunda kalmaktadır. Devletin iktidarını yürütme gayreti ile vatandaşın hürriyet alanını genişletme çabası fert ve devlet arasında daimi bir çekişmeye yol açmakta, bir yandan devlet iktidarından taviz vermeye zorlanırken, kimi durumlarda da vatandaşlardan çeşitli hürriyetlerinden vazgeçmeleri istenmektedir.

Temel hak ve hürriyetler arasında yer alan konulardan biri de Din ve Vicdan Hürriyetidir. Bu hürriyet, bireyin dilediği gibi inanma, inandığı gibi yaşama hakkını garantiye alan bir hürriyettir. Özellikle çok inançlı toplumlarda, devletin, bütün vatandaşlarının din ve inançları arasında dengeyi sağlaması ve taraf olmaksızın bütün inançlara aynı mesafede durması yani laik olması bu bakımdan öne çıkmaktadır. Laik olmayan devletlerde din ve vicdan hürriyeti konusunda dengenin sağlanmasının güç olacağı aşikardır.

Mesela İran’ı ele alalım. İslam Cumhuriyeti olduğu iddiasındaki bu devlet laik değildir. Yönetimde İslam’ı esas aldığını iddia etmekte ve vatandaşları arasında iktidarının gereğini yaparken bu ilkeden hareket etmektedir. İran’da halkın büyük çoğunluğu İmamiye Şiasına mensup ve gayri Müslim nüfus oranının çok düşük (belki de hiç yok) düşünülürse, İran için bir din ve vicdan hürriyeti sorunu ortaya çıkma ihtimalinin az olması sebebiyle laikliğin bir problem olarak görülemeyeceği var sayılabilir.

Aynı şekilde Fransa’yı da tahlil edecek olursak, bir çok farklı Hıristiyan mezhebi mensubu vatandaşları olduğu gibi, Müslüman, Yahudi, Budist vs. pek çok din mensubu vatandaşlara da sahip olan Fransa’da, devletin bütün dinler karşısında eşit mesafede durabilmesi ve din ve vicdan hürriyetini sağlayabilmesinin şartı laiklik olarak görünür.

13. ve 20. yüzyıllar arasında dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti açısından din ve hürriyetine baktığımızda, 18. yüzyıl sonrası Fransa’da gelişen laiklik benzeri bir yapıyla, çok uluslu ve çok dinli bir toplumun, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde idare edildiğini söyleyebiliriz.

Laiklik ilkesi ortaya konulmadan yüzyıllar önce, farklı din ve etnik kökenden insanları birbirine düşman olmaksızın idare edebilmenin, çok üstün devlet geleneklerini gerektirdiği düşünülebilirse de, ilkeler açısından bakıldığında, Kur’an tarafından insanlara bildirilmiş bir hakikati ilke edinmiş olmanın bu işin sırrı olduğu görülür. Bakara suresi 256. ayette Yüce Allah: “Dinde zorlama yoktur” buyurmaktadır. Dinde zorlama yoktur ilkesi, laikliğin, din ve vicdan hürriyetinin altın anahtarıdır. Bu ayet iki şekilde yorumlanabilir. 1) Bir kimsenin herhangi bir dini, din olarak seçmek konusunda zorlanması söz konusu değildir; 2) Herhangi bir dine (özellikle de İslam’a) inanan bir kimsenin, inandığı dinin gereklerini yapıp yapmama konusunda zorlanması söz konusu olamaz

YRD. DOÇ. DR. ALİ DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=