Kardeşler Giyim  
 
  MEKKE'NİN FETHİ 17.01.2019 21:05 (UTC)
   
 

MEKKE’NİN FETHİ

 

 

İslam Tarihinin önemli dönüm noktalarından biri de Mekke’nin Fethi’dir. Çünkü Mekke, putperestlerin merkezi durumundaki bir şehir olarak, kendi içerisinden yetişmiş ve bütün insanlığa ışık olma, aydınlatma görevini üstlenmiş olan Hz. Muhammed’e ve onun getirdiği dinin öğretisine karşı direnen en büyük kale olmuştur.

Mekkelilerle imzalanan Hudeybiye barış anlaşmasından sonra, müşriklerin merkezi Mekke ile Müslümanların merkezi Medine arasında bir iki yıllık bir sukunet dönemi başlamıştı. Ondan önceki dönemde Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıyla zirveye çıkan çatışma ortamı, peygamberimize gelen hac emriyle, Müslümanların silahsız olarak Mekke’ye hac için gitmek istemeleri karşısında, Mekke’li müşriklerin onlara o sene için hac izni vermemeleri ve ondan sonra gelecek yıllar için de sadece üç gün için Mekke’ye girip çıkabilmelerine müsaade eden bir anlaşma imzalanmış ve on yıllığına savaşmama kararı alınmıştı.

Anlaşma gereği Mekke’den birileri Müslüman olur ve Medine’ye hicret ederse, iade edilecek, fakat Müslümanlardan birileri Mekkelilere sığınırsa geri verilmeyecekti. Bu süre zarfında Mekkeliler ticaretlerini herhangi bir kayıt olmaksızın gerçekleştireceklerdi. Anlaşmayı bozacak şart ise taraflardan birinin diğerine sebepsiz yere saldırması olacaktı. Bu anlaşma Müslümanlar için iyi bir fırsat oldu. Arabistan’ın her bölgesinden insanlar yeni dini tanımak üzere Medine’ye gelmeye ve Müslüman olmaya başladılar. Anlaşmanın üzerinden iki yıl geçmişti ki, anlaşmanın sağladığı güven ortamında ticaret için Medine’den çıkan Müslümanlara saldırıldı. Bu saldırı Hudeybiye barışının sona ermesi demekti.

Peygamber, ashabıyla istişare ederek, yaklaşık on bin kişilik bir orduyla Mekke üzerine yürüdü. Mekke’nin hayatta kalan tek reisi Ebu Süfyan anlaşmayı yeniden tesis etmeye uğraştıysa da başarılı olamadı. Sonuçta 1 Ocak 631 tarihinde Mekke Müslümanların eline geçti. Bu arada Ebu Süfyan da Müslüman oldu.

Mekke’nin fethi, putperestliğin sonunun geldiğinin ilanıydı. Ancak bu putperestlik görünen kısmıydı. İnsanların kalplerindeki putlar her zaman var olmaya devam edecekti. Neydi onlar? Kadın sevgisi, dünya aşkı, kendini beğenme ve daha bir çok kalp putu o gün olduğu gibi bugün de yerlerinde kalmaktadır.

Fakat yine de Mekke’nin fethiyle putların yıkılabileceği ispatlanmıştır. Yüzlerce yıllık Arap inancı olan Lat, Menat, Uzaa, Hübel ve diğerleri birer birer parçalanmış, tek Allah inancı Mekke’ye de hakim olmuş ve oradan bütün dünyaya yayılmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN

İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=