Kardeşler Giyim  
 
  TEBBET SURESİNİN , MEALİ, TEFSİRİ, GÜNÜMÜZE MESAJI 19.12.2018 16:24 (UTC)
   
 

TEBBET SURESİNİN , MEALİ, TEFSİRİ, GÜNÜMÜZE MESAJI 


AÇIKLAMA: Tebbet kelimesi kurusun anlamında gelen bir bedduadır. Kur'an'ın 111. suresidir. Bu sure, Ebu Leheb ve karısı hakkında nazil olmuştur. Mesed suresi olarak da anılır. Mekke'de nazil olmuştur.


MEALİ: Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da! Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (o ateşe girecek).


SEBEB-İ NÜZULÜ: Bu sure, Hz. Peygamber yakın akrabalarını uyarması emrini aldığı zaman, akrabalarını toplayarak onlara: Ey Kureyş topluluğu, size, şu dağın arkasından bir ordu geliyor, sizi kılıçtan geçirecekler desem bana inanır mısınız?" diye sordu. Onlaar hep bir ağızdan: "Evet inanırız. Çünkü sen hiç yalan söylemezsin diye bağırdılar. O zaman Hz. Peygamber: O halde ey insanlar, ben size önünüzde müthiş bir hesap günü var. Allah'a inanın ve hayatınızı Allah'ın istediği şekilde düzenleyin diyorum. Bana inanın" dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb ayağa kalkarak, yerden aldığı bir taşı Resulullah'a fırlattı ve "Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Bizi buraya bu boş lafları söylemek için mi çağırdın" diye bağırdı. Bu toplantıdan sonra Peygamberi her nerede görse ona eziyet etmeye, yolunu kesmeye, diğer insanlarla görüşüp dinini anlatmasını engellemeye çalıştı. Karısı Ümmü Habibe de, Peygamberin geçtiği yollara dikenler atarak onun eziyet çekmesine çabaladı. Bunun üzerine Allah bu sureyi göndererek, Ebu Leheb'i ahirette bekleyen cezayı bildirdi.


TEFSİRİ: Müfessirler bu surenin, Allah resulüne düşmanlık eden Ebu Leheb gibi bir azgın müşriğin, Allah katında ne kadar azaba düçar olacağını gösterdiğini bildirmektedirler. Ayrıca müfessirlere göre sure, Ebu Leheb ve onun gibi düşünüp hareket edenlerin bütün varlıklarıyla Peygamberin İslam davasına muhalefet etmelerine rağmen, güneşin balçıkla sıvanamayacağını ve Allah’ın hak dininin zafere ulaşacağını müjdelediğine de işaret etmektedir.


GÜNÜMÜZE MESAJI: Peygamberimizin amcalarından biri ve en azılı düşmanı Ebu Leheb ve karısını konu alan bu sure, indirildiği dönemde, Peygamberin ne tür sıkıntılarla yüzyüze olduğunu göstermektedir. Peygamberin tebliğ ettiği ilahi hakikatlere, yakın akrabaları da dahil olmak üzere pek çok insan karşı çıkmış, onun çağırdığı Allah'ın varlığı, birliği, eşi benzeri olmayan bir yaratıcı olduğu, ahiretin hak ve gerçek olduğu, insanların ahirette Allah'ın huzurunda toplanarak hesap verecekleri gibi temel inanç esaslarını inkar etmişlerdi.

Allah resulünün en yakınlarından biri olan Ebu Leheb ve karısı, onu doğrulamadığı gibi, ona karşı her türlü rezaleti, kötü fiili işlemekten, ona eziyet etmekten geri durmuyordu. Bu şartlar altında Allah Resulü sabr ediyor, Allah'tan aldığı "insanları uyarma" görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Nihayet bu sure gönderildiğinde Allah, Resulullah'a eziyet edenleri nasıl cezalandıracağını bildirerek, Ebu Leheb'in ve karısının sonunu gösterdi. Nitekim zengin bir tüccar olan Ebu Leheb, Mekke müşrikleri ile Müslümanların ilk savaşı olan Bedir'e katılamadan, yatağında pieslik içerisinde, binbir eza cefa çekerek canını verdi. Onu kurtarmakta sahibi olduğu mal varlığı ve kazandığı şeylerin faydası olmamıştı.

 

Bu surenin günümüze verdiği en önemli mesaj; dünya malı peşinde koşarak Allah'ı ve ahireti unutanların, dünyaya meylederek Allah'a, Resulullah'a karşı gelenlerin sarıldıkları dalın, yani dünyalığın faydası olmayacağını göstermesidir. Bir insan dünyada ne kadar varlıklı ver zengin olsa bile, sonunda Allah'ın huzuruna çıkarıalcak ve yaptıklarının hesabını verecektir. Dünyada sahibi olduğu varlık, zenginlik, makam ve mevkiler onunla ahirete gitmeyecektir, dünyada kalacaktır.

Bu surenin mal düşmanlığını körüklediği ve teşvik ettiği düşünülmemelidir. Amaç, sadece sahibi olduğu dünyalığın insana Allah huzurunda faydası olmayacağğını göstermek, malına, mülküne, dünyadaki makam ve mevkisine güvenerek, insanların Allah ve Resulüne düşmanlık yapmalarının kendilerinin akıbetleri açısından feci bir sona götürdüğünü göstermektir. Yoksa sahibi olduğu dünyalığı Allah yolunda harcayan, allah'ın rızasını gözetenler Kur'an'da övülmüştür. Nitekim İslam'ın beş temel şartından ikisi (zekat ve hac) mal varlığına sahip olmayı gerektirmektedir. Mal varlığına sahip olmayan
insanların zekat vermeleri ve hacca gitmeleri zorunluluğu yoktur.


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=