Kardeşler Giyim  
 
  YAHUDİLİK VE TEVRAT'TA ZİNA 19.12.2018 16:05 (UTC)
   
 

YAHUDİLİK VE TEVRAT'TA  ZİNA 

 

 

E-postama gelen bazı soruların kadın-erkek ilişkileri özellikle de evlilik dışı ilişkiler üzerinde yoğunlaşması dolayısıyla, bu hafta zina kavramının dinlere göre durumu hakkında aydınlatıcı bir yazı yazmanın uygun olacağını düşündüm.

 

 

Zina, toplumsal açıdan en önemli ahlaki problemlerin başında gelmektedir. Kadın ve erkeğin, evlilik harici cinsel ilişkilerinin en bilinen ve eski türü zinadır. Zina genel olarak aralarında herhangi bir hukuki bağ olmayan bir kadın ve erkeğin, cinsel haz, ücret kazanmak gibi amaçlarla cinsellik yaşaması durumu olarak tanımlanabilir. Zinanın para karşılığı olarak yapılması durumunda, bu işi para karşılığı yapan eğer kadınsa fahişe, yaptığı işe de fahişelik (protitution) denir; eğer erkek para karşılığı olarak zina eylemini yapıyorsa, buna da jigolo, yaptığı işe de jigololuk denilmektedir.

 

 

Zina üç semavi din tarafından da cezalandırılması gereken bir suç olarak görülmüştür. Ancak Tevrat ve İncil sadece evli kadınların zinasını suç sayarken; Kur�an bu konuda, kadın-erkek yada evli-bekar gibi bir ayırıma gitmemiştir.

 

Tevrat�a Göre Zina

 

Tevrat�a göre evli bir kadınla yapılan cinsel ilişki zina olarak suç kabul edilir ve suçluların taşlanarak öldürülmesi gerekir:

 

�Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir� (Levililer, 2:10);

 

�Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız� (Tensiye, 22:22).

 

Eski Ahid�den anlaşıldığı kadarıyla, evli bir erkek evli olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girerse, bu suç olmaz. Yani evli olmayan kadınlarla cinsel ilişkiye giren evli erkek zina işlemiş olmadığı gibi, bu ilişkiye giren evli olmayan kadın da zina işlemiş olmaz. Zina sadece, bekar yada evli bir erkeğin, evli bir kadınla cinsel ilişkiye girmesidir. Bu durumda erkek evli olmasa bile zina işlemiş kabul edilir. Nitekim Jewish Encyclopedia�da zina: �Evli bir kadının, kocası dışındaki diğer bir erkekle cinsel ilişkisidir. Suç sadece evli bir kadınla yapıldığında gerçekleşir, evli bir adamın bekar bir kızla cinsel ilişkisi teknik olarak zina sayılmaz� (Jewish Encyclopedia, �Adultery�, 216) denilmektedir.

 

Bunun böyle kabul ediliş nedeni, kadının erkeğin malı olarak düşünülmesi ve zina fiilinin, erkeğe ait olan bir hakka kadın tarafından tecavüz edilmesi şeklinde algılanmasıdır. Dolayısıyla erkeğin malı olarak kadının böyle bir hakkı yoktur (Jeffrey H. Togay, �Adultery� mad., Encyclopedia Judaica, Vol: II,313). Aynı şekilde bir erkeğin, evli bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi, komşusunun mülkiyetine tecavüzde bulunması anlamına gelir ki, bu şekilde bir tecavüzün cezası ölümdür (Sherif Mohammed, Women in Islam Versus Judeo-Christian Tradition The Myth and The Reality, University of Essen Islamic Society, Kingston, 1995, 8).

 

 

Tevrat�a göre evliliğin nişanlılık döneminde başladığı düşünülürse, herhangi nişanlı bir kadının da zina fiiline girmesi, hem erkek hem de kadın için taşlanarak öldürülme cezasını gerektirir. Nitekim: �Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa; ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı, adam da komşusunun karısıyla ilişki kurmuş oldu� (Tensiye, 22:23-24) ayetleri buna delalet eder.

 

 

Mielziner, bir başkasının karısıyla zina ettiği konusunda şüphe bulunan bir adamın, zina ettiği düşünülen kadın eski kocasından boşansın veya dul kalsın diye onunla evlenmeye izinli değildir (M. Mielziner, Jewish Law of Marriage and Divorce �In ancient and Modern Times Its Relation to The Law of The State-, The Bloch Publishing and Printing Company, Cincinati, 1884, 42-43) şeklinde bir tez ileri sürmektedir ki, bu anlayışa göre, zina suçunun sabit olmadığı durumlarda, zina cezasının uygulanmadığı sonucunu çıkarabiliriz.

 

 

Öte yandan tecavüz fiili konusunda da Tevrat�ta düzenlemeler vardır. Ancak, tecavüz durumu sadece nişanlı kızlar -nişanlılık da evlilik içerisinde dahil olarak kabul edildiği için olsa gerek- için söz konusu edilmekte ve cezalandırma erkek için gündeme gelmektedir. �Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek. Kıza bir şey yapmayacaksınız, çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur� (Tensiye, 22:25). Nişanlı olmayan kıza tecavüz vukuunda hüküm değişmektedir: �Eğer bir adam nişanlı olmayan bir kızla karşılaşır, tutup onunla yatarsa ve bu ortaya çıkarsa. Kızla yatan adam babasına elli gümüş verecek. Kıza tecavüz ettiği için onu karısı olarak alacak ve yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır� (Tensiye, 22:28)
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=