Kardeşler Giyim  
 
  HADİSLERİN ÖNEMİ 19.12.2018 15:27 (UTC)
   
 

Hadislerin Önemi

Günümüzde hadislere itibar olunması ve hadislerle amel edilmesi konusu çoğu kereler karşımıza bir problem olarak ortaya çıkan bir konudur. Öncelikle televizyonlarda dine ve İslam’a yönelik programların yoğun olduğu dönemlerde gündeme gelen bu mesele, dini hassasiyetleri olan kişilerce de yoğunluklu olarak araştırılan bir konudur. Günümüzde hadislere karşı tutumumuz ne olmalı? Herhangi bir konuyla ilgili bir hadise rastladığımız zaman ona itibar etmeli miyiz? Hadislerin doğru ya da uydurma olduklarını nasıl ayırt edebiliriz? cinsinden sorular herkesin kafasında yer alabilmektedir. Konu hem önemli, hem de hassas bir konu olduğu için, belki uzatmak bahasına en başından ele almanın doğru olacağını sanıyorum.

Hadis nedir?
Hadis, Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirlerine (onaylamalarına) denir. Yani Hz. Muhammed’in, herhangi bir fıkhi (hukuki), ameli (ibadetlere ilişkin) ya da itikadi (inançlara ilişkin) konudaki sözü, uygulaması ya da yapılan bir uygulamayı onaylaması hadis olarak değerlendirilir.

Dinimizde hadis, Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kaynak olarak kabul edilir. Yani herhangi bir konu hakkında Kur’an-ı Kerim’de bir bilgi bulamıyorsak, ondan sonra hadise (ve sünnet) müracaat ederiz. Ancak müracaat ettiğimiz hadisin, Peygamberimizin gerçek uygulaması olup olmadığının ölçüsü, o söz, fiil yada takririn kitap ve akla uygunluğudur. Eğer bir hadis Peygamberimize aitse Kur’an’a ve akla aykırı olmaz. Eğer Kur’an ve akla aykırı ise hadis değildir. Temel ölçü budur.

Bilindiği gibi hadisler Kur’an-ı Kerim gibi ilk günden itibaren yazıyla kayda alınmamış, fakat insanların hafızalarında saklanmıştır. Hadislerin yazıya geçirilmesi hicretin II. Yüzyılından itibaren olmuştur. Bu iki yüz yıllık süreçte insanlar kulaktan kulağa, dilden dile hadisleri aktarmışlardır.

Kur’an’dan farklı olarak hadisler de şöyle bir problem de mevcuttur: Kur’an nazil olduğu dönemde bizzat Peygamberimiz tarafından hem yazdırılarak kayda alınmış, hem de binlerce kişi tarafından ezberlenmiştir. Hadisler ise önceleri Kur’an ile karıştırılma riskine karşın yazılması yasaklanmış, Kur’an ile karıştırılma riski ortadan kalktıktan sonra ise yazılı olan hadis metinleri kişisel kütüphanelerde yer aldığı için, genel olarak hadislerin kayda alındığı döneme kadar ulaşamayanlar olmuştur. Bir de Kur’an’ın iniş sürecinde her inen ayet insanlar tarafından ezberlenmenin yanında, Kur’an aynı zamanda temel ibadet metni olduğu için, herkese ulaştırılmıştır. Hadisler ise söylendiği zaman Peygamberimizin yanında bulunan sahabiler tarafından duyulmakla kalmıştır. Böyle olunca da her hadisi her sahabenin bilmesi imkanı kalmamıştır. Bir sahabi bildiği hadisleri, öğrencilerine aktarırken, diğer bir sahabi de bildiklerini öğrencilerine aktarmış, hadisler İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerine dağılmıştır.

Bu arada özellikle siyasetin ön plana çıktığı dönemlerde, siyasal topluluklarının kendi siyasi düşüncelerini doğru göstermek adına hadis uydurdukları da olmuştur. Ayrıca, gerçek inanç sahibi olmadığı halde Müslüman gözüken kimselerin de hadis uydurmalarına şahit olunmuştur. Bütün bunlar hadislerin sağlam bir şekilde elenmesini gerektirmiş, hadis alimleri yüzlerce yıl hadisleri ayıklamışlardır. Buna rağmen, bütün uydurma hadislerin ayıklandığı da söylenemez.

Günümüz söz konusu olduğunda hadislerden istifade etmede temel kriter Kur’an ve akıl olmasının yanında, 15 asırlık İslam bilgi birikimi de bize yol gösterici olmaktadır. Hadisçiler ve fıkıhçılar hadisleri ayıklamışlar. Kullanılma zorunluluğu olanları belirlemişlerdir.


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=