Kardeşler Giyim  
 
  Kadınlarla Oral Sex ve Arkadan Yanaşmanın hükmü 17.03.2018 12:09 (UTC)
   
 

Kadınlarla Oral Sex ve Arkadan Yanaşmanın hükmü

 

 

YRD. DOÇ. DR. ALİ DUMAN
i.ü ilahiyat fakültesi
öğretim üyesi


Dinimizde cinsellik önemle üzerinde durulan konulardan biridir. Ancak özellikle son bir kaç on yılda, Batı'da gelişen farklı cinsellik uygulamaları, müslüman toplumlarını da etkilemiş ve çoğu müslüman bu tür uygulamalar karşısında dinin hükmünün ne olduğunu araştırma gayretleri içerisinde girmiştir. Bu cümleden olarak çok yoğun bir biçimde oral sex (ağız yoluyla cinsellik) konusunun dini bakımdan hükmünün araştırılmakta olduğuna şahit olmaktayız. Bizim sitemizde bu bakımdan en fazla aranılan kelimelerin başında oral sex gelmektedir.

Daha önceki yazılarımızdan birinde (
Cinselikte Sınırlar ve Oral Sex) konuya bir miktar temas etmiş olmamıza rağmen, yoğunluklu olarak bu konunun araştırılması bizi yeniden konu hakkında daha teferruatlı bilgi vermeye sevketmiştir.

O yazımıda, oral sex konusunda Ehl-i sünnet kaynaklarında herhangi bir bulamadığımıza işaret etmiş ve bu konuda sadece Şia kaynaklarında bir hadise rastladığımızı bildirmiştik. Bu hadise göre sahabeden birisi Hz. Peygambere "Karımın fercini (cinsel organ) öpebilir miyim" diye sormuş ve Hz. Peygamber de "Sakınca" cevabını vermişti. Fakat bu hadisin muteber hadis kitaplarından hiç birisinde geçmemesi dolayısıyla çok güvenilebilir olmadığını de belirtmiştik.

Yaptığımız araştırmada Hayrettin Karaman hocanın bu konuda: "
Ağız cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler." diyerek bu tür bir ilişkinin caiz olmadığına işaret etmektedir. Fakat kesin hükmü konusunda net bircevap vermemektedir. Süleymaniye Vakfı'nın web sayfasında da konuyla ilgili olarak "İslam'da bununla ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Ancak böyle bir ilişki, bozulmamış insan tabiatina terstir. dolayısıyla Mekruhtur." denilmektedir. "Oral ilişki, eğer erkek ve kadın yıkanmış iseler o zaman mekruh olmakla beraber haram değildir. Ama eğer yıkanmamış iseler idrar vs. pisliklerin olması ihtimallerine karşı pisliğe bulaşmak haramdır." şeklinde, bu tür cinselliğin sadece temizlik boyutuna temas eden yaklaşımlar da yok değildir. Diğer bazı kaynaklarda ise oral sexin, dini bakımdan hükmünü belirtmekten kaçınılarak, din tarafından hoş karşılanan bir tutum olmayacağına işaret edilmektedir.

Bu konuda kesin olarak helal yada haram hükmünün verilememesinin sebebi, konuyla ilgili temel kaynaklarda (Kur'an ve Hadis) bilgi olmamasıdır. Temel kaynaklarda herhangi bir konunun yasaklığına dair bilgi bulunmadığı durumlarda, genel bir fıkıh kaidesi işletilerek mübahlığına hükmedilebilir. Fakat bu konuda hüküm vermemize yardımcı olabilecek bazı unsurlar mevcuttur.

Öncelikle Kur'an'da kadınlarla cinsel ilişki konusunda çok açık bir hüküm vardır; Bakara Suresinin 222. ayeti şöyledir:

" Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever".

Bu ayette Yüce Allah, kadınların ay haliyle ilgili genel bir yasaklama olduğunu bildirerek, kadınlara adet halleri vaktinde yaklaşmanın haram olduğunu bildirmektedir. Fakat adet halleri gidip, temizlendikleri vakit onlara yanaşmayı helal kılmakta ve "Allah'ın emrettiği yerden" şeklinde bir kayıtla temizlendikten sonra kadınlara yaklaşmanın helal olduğunu bildirmektedir. Şu halde kadınlara yaklaşmanın helal olduğu tek yer, kadının cinsel organı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir konuda insanlara helal olduğu bildirilen tek bir nokta varsa, ayrıca diğerlerinin haram olduğunun bildirilmesine gerek yoktur. Zira "Allah'în emrettiği yer" ifadesi, kadının cinsel organını ifade etmek üzere kullanılmıştır, Allah'ın emrettiği yerin dışında kalanlar, allah'ın emretmediği yada Allah'ın rızasının olmadığı bölgeler anlamında anlaşılabilir. Bu ayet hükmüne göre, kadınlara yaklaşmanın helal olduğu yer sadece cinsel organ olarak sabit olduğuna göre, bunun dışında kalan, arkadan yaklaşma, ağız yoluyla temas (oral) gibi cinsellik uygulamalarının haram olduğu söylenebilir.

Bu noktada mekruh olduğu şeklinde görüş belirten araştırmacılarımız, Kur'an'da bu tür ilişkinin yasaklığına dair kesin bir hüküm bulunmamasından dolayı hükme varmışlardır. Zira, bir konuda haram hükmünün verilebilmesi için açık bir nassın bulunması mecburiyeti vardır. Biz bu noktada Bakara suresinin 222. ayetinin genel hükmünü esas alıyoruz.

Fakat bu hüküm, kadın-erkek cinselliği (evli olmak kaydıyla) her türlü pozisyonun caiz olmasına aykırı değildir. Nitekim Yüce Allah aynı surenin müteakip ayetinde: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. " şeklindeki beyanıyla, kadın ve erkeğin yatakta pozisyon serbestisi içerisinde olduğunu bildirmektedir.
 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=