Kardeşler Giyim  
 
  İslam ve Kur’an’da Zina Kavramı 17.01.2019 21:35 (UTC)
   
 

İslam ve Kur’an’da Zina Kavramı
 
 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kur’an’ın inmeye başladığı dönemde, ilk başlarda yasaklanan suç fiillerinden biri zina’dır. Ancak, cahiliye olarak bilinen bu dönemde, zina ile ne kastedildiği toplum tarafından çok iyi anlaşılmamıştır. Bunun sebebi, cahiliye döneminde mevcut ve meşru kabul birkaç çeşit cinsellik ilişkisinin bulunmasıdır. Dönemin başlarında zina kavramıyla ne kastedildiğinin anlaşılmadığı konusunda en çarpıcı örnek, Taif’in fethinde, Taifli erkeklerin peygambere bey’at ederken, kendileri tacir oldukları için, zinanın kendileri için bir ihtiyaç olduğu konusunda şikayette bulunmalarıdır. Bir diğer örnek de, Ebu Süfyan’ın karısı Hint’in bey’at sözü verirken “zina etmeyeceksin” sözüne karşılık “hür bir kadın zina eder mi?” diye şaşkınlıkla cevap vermesidir. Bu cevap onun hür bir kadının yaşadığı cinselliğin zina kavramıyla ifade edilemeyeceği şeklinde bir anlayışa sahip olduğunu gösterir. Kur’an, kavramı ilk defa kullandığı zaman, zina kavramı muhtemelen içerisinde çok-kocalılığı (polyandry) ve İslam tarafından yasadışı kabul edilen cahiliye döneminde uygulanan “geçici evlilik” cinsinden cinsellik türlerini ifade etmek üzere kullanmıştır (Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, 44-45).

 

 

Kur’an’da zinanın apaçık bir edepsizlik, hayasızlık olduğu vurgulanırken (İsra, 17:32); “Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun” (Nur, 24:2) denilmek suretiyle bir cezalandırma belirlenmiştir. Bu ayetin devamında gelen “Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır”. (Nur, 24:3) ayetinden, bu cezanın bekârlar için olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Nitekim müfessirler de bu ayeti bu şekilde yorumlamışlardır.

 

 

Öte yandan “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin” (Nisa, 4:15) ayeti zina yapan kadınların (ki evli olup olmadıkları açıklanmamıştır) ne şekilde cezalandırılacağını bildirirken, devamında gelen “İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir” (Nisa, 4:16) ayeti hem kadın hem de erkeğin cezalandırılmasını bildirmekte ve yine bu zina yapanların evli olup olmadıkları konusuna açıklık getirmemektedir.

 

 
 

İslam Hukukçuları; Kur’an’da yer alan zina edenlere 100 sopa vurulmasıyla ilgili ayetin bekarların zinasıyla ilgili olduğu söylerken; evlilerin cezasının taşlanarak öldürülmek (recm) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu konuda Kur’an’da herhangi bir açıklama yokken, ki bazıları Kur’an’da recm ayetinin bulunmasına rağmen lafzının kaldırıldığı ancak hükmünün baki kaldığı gibi, İslam’ın temeline dinamit koyabilecek nitelikte bir iddia ileri sürmektedirler, onların bu şekilde hüküm vermelerinin temel sebebi hadislerde yer alan bazı açıklamalar ve uygulamalardır. Ancak Peygamber zamanında Yahudilerden zina edenlere Tevrat’ta yer alan hükmü uygulamasına rağmen; İslam toplumunda bu işi yaptığını iddia ettiği halde cezalandırılması emredilen başta Maiz b. Malik olmak üzere, birkaç kişiye rastlanılmaktadır, Peygamber sonradan onun da taşlanarak öldürülmemesinin daha iyi olacağını söylemiştir.

 

Böylesine önemli bir konuda Kur’an’da belirli bir açıklama bulunmazken, tarihleri net olarak bilinemeyen ahad hadislere dayanarak hüküm bina etmenin pek çok sıkıntılara yol açacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim, hırsızlık, yol kesme gibi suçlara takdir edilen cezalar da recm kadar ağır olmalarına rağmen, işleniş ve ceza takdir ediliş gerekçeleri net olarak Kur’an’da yer aldığı için, recm kadar tartışılmamışlardır. Tarihsel tecrübe bakımından da evlilerin zinasına takdir edilen recm cezasının hemen hiç uygulanmadığı söylenebilir.


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=