Kardeşler Giyim  
 
  ZİNA SUÇTUR 19.12.2018 15:27 (UTC)
   
 

ZİNA SUÇTUR

 

 

 

Son günlerde yeni ceza yasasının bir maddesi üzerindeki tartışmalar oldukça alevlendi. ZİNA SUÇ MUDUR? Sorunun tartışıldığı bu tartışmaların dini boyutunu merak eden yok gibi. Acaba bu toplumun inandığı dinin bu konudaki görüşleri nelerdir? Diye merak eden olmuyor mu? Yoksa!!! Soruyu bir başka şekilde sorayım: Bütün toplumu ilgilendiren yasalar çıkarılırken, toplumu bütün boyutlarıyla tahlil etmemek ne kadar doğrudur? Toplumsal bir yasa çıkarken toplumun sahip olduğu, kültürel, manevi, ahlaki değerler düşünülmeli değli midir?

 

Buradan açıkça ilan ediyorum ki ZİNA SUÇTUR. Hem TOPLUMSAL, hem AHLAKİ, hem DİNİ olarak suçtur. Üstelik zina için kadın erkek ayırımı da olamaz. Bu suçu işleyen kadın da olsa, erkek de olsa aynıdır. Bu yüzden KANUNİ olarak da suç kabul edilmelidir.

 ZİNA BÜTÜN DİNLERDE GÖRE SUÇTUR

 Öncelikle İslâm açısından zinanın neden suç olduğunu ortaya koyalım: İsra suresinin 32. ayetinde Allah zina hakkında şunu buyurmaktadır: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, apaçık bir hayasızlık (ahlaksızlık) ve çok kötü bir yoldur”.

 

Zinayı konu alan daha pek ayet olmasına rağmen, sadece bu ayet bile onun ne denli kötü bir fiil olduğunu göstermek için yeterlidir.

 Ayetin hitabından da anlaşılacağı gibi zina toplumsal boyutu olan bir kötülüktür. Nitekim ayetin muhataplarının bütün toplum olduğu yasaklamanın çoğul olmasından anlaşılmaktadır. Sadece peygamber yada erkekler değil, herkes zinaya yaklaşmaktan men olunmuştur. Toplumun zinaya yaklaşmamasını emreden bu ayetten, neden zinaya yaklaşılmaması gerektiği de anlaşılmaktadır: Çünkü zina apaçık bir ahlaksızlık, ve insanların cinsel ihtyaçlarının karşılanmasında çirkin bir yoldur. Zira, zina yüzünden toplumun temeli olan aile kurumu zarar görmekte, bu yüzden de kutsal olan aile bağları kopmaktadır. Zina yoluyla cinsel ihtiyaçların tatmini, bu şekilde ihtiyaçlarını karşılayan kimseler için aile kurmak ve geçindirmek gibi yükümlülüklerden kaçınma vesilesi olabilmektedir. Sağlıklı bir aile yapısının olmadığı toplumlar ise yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdurlar.

 Peygamber efendimizin zinayla ilgili hadislerinden bazıları şunlardır:

1- “Ubadetu'bnu's-Sâmit (radıyallahu anh) anlatıyor: Biz, bir seferinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le aynı cemaatte beraber oturuyorduk ki: "Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina fazîhasını işlememek, Allah'ın haram ettiği cana meşrû bir sebep olmaksızın kıymamak şartları üzerine bana biat edin" buyurdu” (Buhari, iman, 11).

 2- İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Dedim ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?"

"Seni yaratmış olan Allah'a eş koşmandır!" buyurdular.

"Sonra hangisidir?" dedim.

"Seninle birlikte yiyecek diye, evladını öldürmendir!" buyurdular. Ben yine:

"Sonra hangisidir?" dedim.

"Komşunun helalliği ile zina etmendir!" buyurdular."

(Buhâri, Tefsir, Bakara 3, Furkân 3, Edeb 20)

 Zinayla ilgili daha pek çok hadis bulunmakla birlikte bu iki hadis meramımızı ifade etmekte yeterli görünmektedir.

 Birinci hadise dikkat edilirse Peygamberimiz, insanları dinine davet ederken zina etmeyeceklerine dair söz almaktadır. İkinci hadiste Allah’a ortak koşmak ve evladını öldürmekten sonra en büyük günah olarak zina gösterilmektedir.

 Hıristiyanlığın da zinayı suç olarak değerlendirdiğini İncil’de görmekteyiz. İncil’de yer alan ve zinanın ahlaki, dini ve toplumsal bir suç olduğunu gösteren ayetlerden bazıları şunlardır:

- Matta 19:18-19 «Hangi buyrukları?» diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: «`Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene babana saygı göster' ve `komşunu kendin gibi sev.'»

 - Markos 7:21-22 Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.

 - 1Ko 6:9-10 Günahkârların[], Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır.

 - İbr 13:4 Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak.

 - Yak 2:11 Nitekim «Zina etme» demiş olan, aynı zamanda «Adam öldürme» demiştir. Eğer sen zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa'yı çiğnemiş olursun.

 2.Petrus 2:14 Gözleri zinayla[] doludur, günaha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır.

 Yahudilikte de zinanın büyük bir suç olarak değerlendirildiğini on emirde görmekteyiz. Ayrıca Tevrat’a göre zina eden kadın ve erkeğe recm denilen taşlanarak öldürülme cezası verildiği bilinmektedir. Nitekim şu hadis bunu göstermektedir:

“Hz. Berâ (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanına yürür kömürle karartılmış ve dayak atılmış bir Yahudi getirdiler. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Yahudileri çağırarak: "Kitabınızda zina haddini (cezasını) böyle mi buluyorsunuz? diye sordu. "Evet" dediler. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onların alilerinden birini çağırdı ve "Musa'ya, Tevrat'ı indiren Allah aşkına soruyorum, zina edenin haddini kitabınızda böyle mi buluyorsunuz?" dedi. Alim:-Hayır! Eğer bana böyle yemin vererek sormasa idin sana haber vermezdim. Kitapta recm buluyoruz.” (Müslim, Hudud 28, (1700); Ebu Dâvud, Hudud, 26 (4448)

 ZİNA TOPLUMSAL BİR SUÇTUR

 Zina toplum açısından da zararları çok fazla olan bir suçtur. Başta aile kurumu olmak üzere, şeref, namus, haysiyet gibi manevi değerleri yıpratan, kadın ve erkeğin saygı değer bireyler olarak toplumda bulunmasını engelleyen, Atatürk’ün de belirttiği gibi “geleceğimiz” olan çocukların manevi, ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinde, onlara iyi örnekler sunulmasına mani olan çok büyük zararlara sahip bir suçtur.

Zina yapan erkek yada kadın kim olursa olsun, netice itibariyle bu çirkin eylemi tek başına yapmamaktadır. Değişik bir ifadeyle zina fiilinde en azından bir erkek bir kadın iki taraf vardır. Her iki tarafından, bekar oldukları kabul edilse bile, bir aileye mensup oldukları ve her ailenin toplumun bir değeri olduğu düşünülürse, zinanın sadece iki kişiye zarar veren değil, bütün topluma zarar veren bir fiil olduğu görülecektir.

Sonuçları itibariyle de zina toplumsal bir suçtur. Çünkü öncelikle aile kurumuna zarar vermektedir. ikinci olarak nesebi belli olayan nesillerin ortaya çıkmasının yegane sebebidir. Bu ise yetimhaneye terkedilen, öldürülüp belirsiz yere gömülen, babası belli olmayan çocuklar demektir. Bu tür nesebi sahih olmayan ana-babası belli olmayan çocukların, aile terbiyesi alma şansları olmayacağı için suç şebekelerinin oluşmasında potansiyel oldukları kabul edilebilir. Nitekim şahıslara karşı işlenen suçlarda nesebi belli olmayan çocukların oranı azımsanamayacak kadar fazladır. Tinerci, eroinman, kapkaçcı ve daha bilmem ne kadar suçta aile terbiyesi almamış çocukların baş rolde olduğu görülmektedir.

 Netice olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan iki pariye de sesleniyorum: Zina herm kadın, hem de erkek için DİNİ, AHLAKİ ve TOPLUMSAL bir suçtur. Bu suçun önlenmesinde yasal tedbirlerin alınması sizlerin görevidir.

 
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN

İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

,

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=